Om Norrskenet

Förskolan Norrskenet i byn ligger i Balsjö och är en glesbygdsförskola och fritidshem i en levande landsbygd. Vi är en enskild förskola och fritids med visionen att skapa barnens bästa förskola och fritids, där deras intressen och behov står i centrum. Ledord för verksamheten är kommunikation, respekt, öppenhet för olikheter och mångfald.

Verksamheten vilar på äventyrspedagogik. Det innebär att vi ser på utveckling, lärande och utformningen av verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Kunskap och hälsa hör ihop enligt äventyrspedagogikens utgångspunkt. När barnet mår bra och är engagerad i sin tillvaro och närmiljö, så finns de bästa förutsättningarna för stimulerande lärandetillfällen, som leder till utveckling och ännu mera engagemang. Därigenom gynnas barnets lärande av en pedagogik som engagerar hela människan

Vi har en unik möjlighet att i det lilla formatet skapa starka band mellan förskolans och fritidsverksamhetens alla aktörer: barn, vårdnadshavare, pedagoger, samt huvudman/ledning, vilket leder till en upplevelse av trygghet och närhet. Det främjar också demokratiska processer och möjliggör inflytande. Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process som verkar främjande och förebyggande, likväl som åtgärdande. Varje år revideras och ses arbetet över, exempelvis i ”Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling”.

Vi är den lilla förskolan med de stora möjligheterna!