Vi som jobbar här

Vi som jobbar här heter Emma, Anna E , Evelina, Anneli, Julia, Madilene, Maja och Anna K (föräldraledig) . Vi har tillsammans en bred kompetens som förskollärare och barnskötare. Vi brinner för att barnen ska ha det bra hos oss och trivas med de dagliga rutinerna och den pedagogiska verksamheten.

Frågor angående placering av barn hos oss besvaras av rektor Emma Falk, som nås på telefon 073-0796683.