Vi som jobbar här

Vi som jobbar här heter Emma, Anna, Evelina, Anneli, Nadja, Marita och Andom. Vi har tillsammans en bred kompetens som förskollärare och barnskötare. Vi brinner för att barnen ska ha det bra hos oss och trivas med de dagliga rutinerna och den pedagogiska verksamheten.

Frågor angående placering av barn hos oss besvaras av rektor/huvudman Emma Falk eller förskollärare/huvudman Anna Edlund, som nås på telefon 073-0796683.